Vodohospodářské stavby a.s., divize Praha, 186 00 Praha 8 - Rohanský ostrov
 Tel.: 220 960 156, Tel.:/Fax: 220 960 303, E-mail: vodomont_praha@vodomont.cz
 


Vážení zákazníci,

dovolte, abychom Vás touto cestou seznámili s naším podnikem VODOMONT - VS a.s., divize Praha.
Naše akciová společnost se transformovala v období ČSFR, v rámci 1. vlny kupónové privatizace, z bývalého podniku Vodohospodářské stavby Bratislava, který byl založen v roce 1951. Během existence jsme získali množství poznatků a bohaté zkušenosti ve výstavbě inženýrských, průmyslových, dopravních a občanských staveb na území Čech, Moravy, Slovenska, západní a východní Evropy, bývalého Sovětského svazu, Iráku, Kuvajtu a pod. Za úspěšně zrealizovanými stavbami je vysoce kvalifikovaná práce stovky technických, organizačních a výrobních pracovníků. Naše a.s. disponuje vlastními výrobními a opravárenskými halami, kapacitami a moderním parkem dopravy, lehké a těžké mechanizace. Naše působení na území ČR se traduje od roku 1972 a od roku 1991 se datují naše aktivity v rámci nynější divize. V současnosti se VODOMONT - VS a.s. zabývá následujícími činnostmi:

Dodává, montuje a opravuje:

 • čističky odpadních vod - komunální a průmyslové
 • skládky TKO, TDO
 • kotelny s kogeneračními jednotkami
 • vodovodní systémy
 • kanalizace - gravitační a tlakové
 • čerpací stanice
 • prefabrikované a monolitické vodojemy
 • komunikace ( asfaltové, betonové, zámková dlažba )
 • závlahové stavby
 • pozemní stavby a objekty
 • úpravy toků

Realizuje speciální činnosti:

 • zakládání pod hladinou vody
 • montované a předpjaté nádrže
 • speciální bezrýhové technologie a přetlačování
 • řezání a recyklace asfaltu
 • sádrokartónové konstrukce
 • plastové rozvody různých médií
 • tlaková a vakuová kanalizace
 • zkoušky betonových směsí, výrobků a zemních konstrukcí

Realizuje obchodní činnost:

 • zabezpečení inženýrské a projekční činnosti
 • stavební opravy malého rozsahu
 • pronájem budov, prostorů, těžké a lehké mechanizace a garáží
 • půjčování pomocných stavebních konstrukcí
 • výroba a prodej betonových polotovarů a prefabrikátů
 • doprava betonových směsí
 • služby s dopravními prostředky
 • obrábění kovů

 
Valid HTML 4.01!